Våra tjänster

Ett urval av vad vi kan erbjuda

HR-stöd och utbildning

Upprättande av tjänstepensionspolicy, incitamentsprogram, genomförande.

Löneväxling, för och nackdelar samt genomförande för de som omfattas.

Pensionskunskap för anställda, Pensionsskola.

Lönerapportering för anställdas tjänstepensioner samt Löneväxling


LÄS MER

Pensionsplanering fåmansbolag - upp till 10 anställda

Pensionsutredning samt pensionsplanering för ägarna

Riskplanering för dig som ägare och företagare

Förmånsplanering (ev gå tidigare i pension) samt generationsskiftesplanering

Skräddarsydda Kompanjonavtal med utfästelser
LÄS MER

Generationsskifte fåmansbolag

Grunderna för eget optimalt generationsskifte – Vi startar med Pensionsutredning

Vi upprättar optimalt generationsskifte – hänsyn tagen då till flera externa ägare

Efterlevandeskydd skräddarsys. Hänsyn tagen till egen familj och externa ägare

Upprättande av kompanjonavtal – anpassad efter ålder och planerad ”Exit”

LÄS MER

Pensionering utomlands

Arbeta utomlands

Flytta utomlands

Pensionering utomlands

Flytta hem igen från många års boende utomlands
LÄS MER

Beskattning och pensionsuttag

Pensionsmaximering

Avancerad pensionsplanering

Pensionsuttag

Blanketter & dokument

LÄS MER

Undvik Pensionsfällorna för fåmansbolag

Pensionsförmåner – över eller under brytgränsen

Avsättningsmöjligheter ”köpa ikapp” om du historiskt har missat ett antal år att spara till pensioner

Pensionsplanera både som anställd och ägare. Låt inte en ev sjukdom omkullkasta dina framtidsplaner med att lyfta en bra egen pension

Goda år, dåliga år. Hur lägger du upp en hållbar pensionsplan för detta.
LÄS MER