Generationsskifte fåmansbolag

  • Grunderna för eget optimalt generationsskifte – Vi startar med Pensionsutredning
  • Vi upprättar optimalt generationsskifte – hänsyn tagen då till flera externa ägare
  • Efterlevandeskydd skräddarsys. Hänsyn tagen till egen familj och externa ägare
  • Upprättande av kompanjonavtal – anpassad efter ålder och planerad ”Exit”