Pensionsplanering fåmansbolag – upp till 10 anställda

  • Pensionsutredning samt pensionsplanering för ägarna
  • Riskplanering för dig som ägare och företagare
  • Förmånsplanering (ev gå tidigare i pension) samt generationsskiftesplanering
  • Skräddarsydda Kompanjonavtal med utfästelser