Undvik Pensionsfällorna för fåmansbolag

  • Pensionsförmåner – över eller under brytgränsen
  • Avsättningsmöjligheter ”köpa ikapp” om du historiskt har missat ett antal år att spara till pensioner
  • Pensionsplanera både som anställd och ägare. Låt inte en ev sjukdom omkullkasta dina framtidsplaner med att lyfta en bra egen pension
  • Goda år, dåliga år. Hur lägger du upp en hållbar pensionsplan för detta.