elderly-couple-laughing-istock

HR-stöd och utbildning

  • Upprättande av tjänstepensionspolicy, incitamentsprogram, genomförande.
  • Löneväxling, för och nackdelar samt genomförande för de som omfattas
  • Pensionskunskap för anställda, Pensionsskola
  • Lönerapportering för anställdas tjänstepensioner samt Löneväxling