Christer är väldigt pedagogisk och genom sin djupa kunskap lyckas han förklara samman-satta och väldigt teoretiska sammanhang på ett enkelt och lättfattligt sätt så att även den icke insatte kan ta till sig budskapet.

Per Erik Håkansson, Sparekonomerna