Guldabonnemang – det bästa vi kan erbjuda.

Pris: 275 kr / månad – löpande
Teckna ett årsabonnemang så bjuder vi på 2 månader – endast 2750 kr/år

 • Som Guldkund försäkrar du dig om att du alltid har en aktuell pensionsplanering med ditt bästa i åtanke!
 • Den årliga Pensionskollen, alltid efter nyårsskiftet. Då hänsyn tagen till nya beskattningar, nya regelverk samt genomgång av marknadens (de pensioner du själv har idag).
 • Upprättande av möjliga pensionsuttagmodeller efter den årliga pensionskollen.
 • Säkerställ och fördela efterlevandekapital till rätt förmånstagare.
 • Minst ett onlinemöte per år ingår, 1-3 uppföljningsmöte per telefon ingårockså tills pensionsplaneringen är på plats.
 • Aktiverar den allmänna pensionen, hantering sker genompensionsmyndigheten.se och uppdatering av Premiepensionsvalet.
 • Treårs-kontroll efter pensionering genom onlinemöte.
 • Femårs-kontroll för ev. justeringar av pensionsutbetalningar.
Premiumabonnemang

Pris: 195 kr / månad – löpande
Teckna ett årsabonnemang så bjuder vi på 2 månader – endast 1950 kr/år

 • Som Premiumkund är du alltid uppdaterad om allt du behöver veta om dina pensioner och hur du fortlöpande optimerar dina val.
 • Personlig årlig Pensionskoll online.
 • Minpension.se och Valcentralen
 • Årlig genomgång.
 • Nyheter sedan senaste Pensionskollen – som kan påverka dina pensioner.
 • Upprättande av möjliga pensionsuttagmodeller efter den årliga pensionskollen
 • Stimulatorn på minpension.se, olika uttagsperioder
 • Utbetalningssammanställning över hur mycket som utbetalas under vilka perioder.
 • Se över möjlighet till förstärkt pension genom olika övriga aktiviteter efter den årliga pensionskollen
Starta abonnemang

Detta är en intresseanmälan, vi kontaktar dig så fort vi kan för att gå igenom detaljerna och sedan startar vi abonnemanget tillsammans.

  Intresserad av:
  Guld (månad)Guld (helår, 2 mån gratis)Premium (månad)Premium (helår, 2 mån gratis)Önskar rådgivning vilket abonnemang som passar mig bäst

  PP